health first

health first

Свържете се с нас

Къмпинг: +30 23750 91487
Офис: +30 2310 850 463

Опазване на околната среда – Повишава се с всяка изминала година!

Къмпинг „Арменистис” е разположен в сърцето на естествена среда с несравнима красота и затова ние поставяме околната среда на първо място. Околната среда и „Арменистис” са едно цяло, така че ние се стремим да спомагаме за нейното опазване, като предприемаме конкретни мерки за устойчивост. Системата за биологично третиране на отпадъци на „Арменистис” бе създадена през 2003 година, а от 2004 година насам плажът на „Арменистис” е награждаван със сертификат „Син флаг” всяка една година.

По-конкретно, следните мерки са били приложени:

  • Контейнери за рециклиране са поставени на 5 локации в къмпинга и се извършва разделно събиране на отпадъците
  • Компостиране на органичните отпадъци
  • Използване на преса за уплътняване на отпадъците
  • Събиране на използваното олио
  • Използване на енергоспестяващи крушки
  • Слънчеви нагреватели за горещата вода