health first

health first

Свържете се с нас

Къмпинг: +30 23750 91487
Офис: +30 2310 850 463

“ARMENISTIS CAMPING & BUNGALOWS” ВЪТРЕШЕН ПРАВИЛНИК ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ

"Armenistis Camping & Bungalows" е туристическа фирма, която предоставя комплексни ваканционни и развлекателни услуги, и развива своята дейност с главна и изключителна цел удовлетворяване на своите клиенти.

В този контекст и с цел по-ефикасна работа, ние сме въвели изложения по-долу правилник, който се счита като приет от всеки, влизащ в зоната на Къмпинга, и чието спазване е задължително.

 

Пристигане - заминаване

При пристигането си, всички гости са длъжни да попълнят регистрационен формуляр със своите данни и с данните на лицата, които ги придружават, а също и да покажат своята лична карта или международен паспорт, за да потвърдят своите данни. Те се подписват, че приемат условията на правилника на фирма "Armenistis Camping & Bungalows" и са съгласни с използването на личните данни (Общ регламент относно защитата на данните - ОРЗД) от страна на фирмата. След това, те получават необходимите документи (входна карта, стикер за къмпинг средство) и специална гривна, която им позволява да влизат и да се движат в зоната на Къмпинга.

Всички клиенти са длъжни да показват картата и гривната при поискване от персонала на Къмпинга, като клиентите, които не носят гривната, не могат да използват никакви услуги, магазини или обекти за общо ползване на Къмпинга.

Мястото за къмпингуване или настаняване се дава изключително и само от Рецепцията и не е възможна никаква промяна, освен след съответна уговорка. Фирмата си запазва правото да промени мястото на къмпинг средство, ако е налице специална причина.

В случай че бъдат открити клиенти, които не са регистрирани на Рецепцията, Администрацията на Къмпинга има право да изгони къмпингуващите, които ги приютяват, и да им наложи глоби, възлизащи в размер на 200 евро.

Мястото за къмпингуване или настаняване ще бъде на разположение след 14:00 или 15:00 часа, съответно. В случай на по-ранно пристигане, превозното средство остава паркирано на външния паркинг на Къмпинга.

Предаването на мястото за къмпингуване или настаняване и приключването на сметката трябва да се извършват не по-късно от 12:00 или 11:00 часа, съответно. В противен случай ще бъде таксуван целият следващ ден.

При заминаване, гостите са длъжни да предават мястото чисто и да не забравят, че на същото място ще бъдат настанени следващите гости.

Възможност за дневно настаняване, т.е. престой след определения час за тръгване, може да се осигури след одобрение от Рецепцията, в зависимост от наличността и срещу допълнително заплащане на базата на съществуващ ценоразпис, като при това, необходимо условие е превозното средство да бъде преместено на външния паркинг на Къмпинга.


Места за настаняване под наем

В местата за настаняване не са разрешени домашни любимци, независимо от размера и породата. Попитайте на Рецепцията за наемане на места за настаняване, подходящи за домашни любимци. Изрично е забранено преместването на мебели и оборудване извън помещенията на мястото за настаняване. В случай на повреда в помещението или неговото оборудване, причинена от страна на гостите, гостът ще бъде таксуван с разходите за подмяна и за необходимата поддръжка. Не е разрешено климатиците да са включени при отворени прозорци.

Клиентите изрично се съгласяват и приемат графика за поливане на тревата на двора на местата за настаняване и графика за почистване от House Keeping.

 

Covid-19

С оглед на пандемията и в съответствие със закона (Държавен вестник брой 2084 Β 30-5-2020 ΚΥΑ 1881/29.5.2020), фирмата е изготвила и прилага здравен протокол в контекста на предприемане на мерки срещу коронавируса. Посетителите трябва да се съобразяват с условията на протокола, който има допълваща функция и е с предимство при всеки конкретен случай пред приложимите условия на настоящия правилник. Изрично се уговаря, че влизането и престоят в Къмпинга представляват безрезервно приемане на спазването на протокола като цяло.

 

Превозни средства - Лодки

Влизането на превозни средства в Къмпинга е разрешено от 8:00 до 24:00 часа, а влизането на превозни средства на дневни посетители е забранено.

Забранено е скоростта на превозните средства в Къмпинга да бъде по-висока от 5 км/ч, като тяхното движение, което трябва да бъде ограничено до заминаването и пристигането, е напълно забранено през нощта (24:00 - 08:00 часа).

Паркирането на автомобили е разрешено в границите на посоченото място и на определените места за паркиране. Миенето на автомобили, лодки и ремаркета е забранено.

Собствениците на ремаркетата се информират от Рецепцията за мястото, където могат да ги паркират.

Собствениците на плавателни средства са длъжни да спазват разпоредбите на Министерството на търговския флот за движението на плавателни средства, с или без мотор, което движение е строго забранено в зоната за къпане, маркирана с шамандури.

Швартоването или закотвянето на плавателни средства е разрешено само след съответно уговаряне с Рецепцията, на местата до номерираните и с ограничен брой шамандури, поставени от Къмпинга, които са определени като зона за акостиране на плавателни средства. Всички останали плавателни средства трябва да се закотвят извън зоната за къпане.

Зоната за движение на плавателните средства е обособена с шамандури. Тръгването и връщането от и към брега е разрешено само, ако те се движат в границите на гореописаната зона, при това със скорост не по-висока от 5 възела.

Влизането на JET-SKI в Къмпинга е забранено. Тяхното движение в морето на разстояние по-малко от 200 метра от лесно различимите, оранжево - жълти, плаващи шамандури на съоръженията за къпане, е абсолютно забранено.

Зареждането на електрически и хибридни превозни средства е строго забранено на територията на къмпинга.

 

Домашни любимци

Домашни любимци са позволени само за гости, които имат собствено къмпинг средство или в ограничен брой места за настаняване, при условие, че те притежават здравен паспорт, в който да е видно, че домашните любимци са напълно здрави и са им направени изискваните от закона ваксини. Собствениците им са длъжни да предприемат всички мерки за защита на здравето и безопасността на къмпингуващите и посетителите на Къмпинга - член 5 от Закон 4039 (Държавен вестник брой 15/2-2-2012). Освен друго, животните трябва да са вързани с каишка, да се придружават от стопанина си и да не влизат в морето, а стопаните им да събират техните изпражнения. Администрацията ще бъде принудена да отстрани от Къмпинга собствениците на домашни любимци, които смущават къмпингуващите с лаенето си или не спазват горните условия.

 

Направа на конструкции - промени на мястото за къмпингуване или настаняване

Всяка конструкция, добавяне, намеса или нарушаване на границите на мястото за къмпингуване или настаняване, променящи вида на Къмпинга, като например изграждане на покрив, ограда, склад, барбекю, сенници и т.н., независимо от използваните строителните материали, се забранява изцяло. Също така, е забранено да се свалят колелата на караваните, и палатките да се закрепват със средства различни от предвидените. В случай на установяване на някоя от примерно споменатите по-горе промени - намеси и ако къмпингуващият не се съобрази със съответните указания на персонала на Къмпинга, Администрацията има право да поиска напускането на къмпингуващия.

 

Плаж

Фирмата осигурява плажен спасител в часовете от 10:00 до 18:00 ч., който отговаря за безопасността на къпещите се и за спазването на нормалните условия на плажа във връзка с чистотата, поведението, шумовото замърсяване и други. Спасителят е в готовност за непосредствено оказване на помощ и гостите могат да се консултират с него за всякаква информация относно плажа или морето, както и да поискат неговата помощ в случай на нужда.

Постоянното заемане на плажна площ с чадъри, мебели - плажни предмети или ограждения е изрично забранено. Персоналът на Къмпинга има право да премахне от плажа всеки предмет, който нарушава правилника. Изрично се уговаря, че всяка вечер, в 21:00 часа, чадърите и другото оборудване, което остава на плажа, ще се събира от персонала на Къмпинга.

Не се разрешава оставането на плажа през нощните часове след 01:00 часа, с цел да се избегне създаване на шум и струпвания на хора.

Плажен тенис и други игри с ракети са забранени по целия плаж и във всички зони на Къмпинга, с изключение на определената и оградена с мрежа площ на конкретно място на плажа.

 


Огън

Запалването на огън и използването на барбекю се уреждат от разпоредбите на пожарната служба и са строго забранени, както в зоната на Къмпинга, така и на плажа. (Противопожарна наредба № 9. Регламент за регулиране на мерките за предотвратяване и борба с пожари в горските и селските райони)

Къмпингуващите трябва да следват точно инструкциите, които им се дават в случай на пожар.

Собствениците на каравани и палатки са длъжни да ги изключват от електрическата мрежа при тяхно отсъствие, като в противен случай същите носят отговорност, ако възникне пожар, поради тази причина.

Категорично е забранено хвърлянето на фасове на земята. Най-малката небрежност може да причини огромни щети, не забравяйте, че се намирате до гората.

 

Забрана за вдигане на шум - часове

Звуковите системи са строго забранени през целия Ви престой.

По време на часовете със забрана на шум, 15:00 - 17:30 и 23:00 - 07:00 (№ 1023/2/37-к. ПОЛИЦЕЙСКА РАЗПОРЕДБА НОМЕР 3 - Държавен вестник брой В 15 - 12.01.1996 г.) е забранено да се създава какъвто и да е шум, като например говорене на висок глас, музика, тържества, както и движение на каквото и да е превозно средство. През останалите часове музиката и шумовете трябва да се чуват с ниска сила на звука и да не смущават околните.

Препоръчително е да се избягва поставянето или премахването на  къмпинг средства по време на часовете през които е забранено вдигането на шум, а когато това е невъзможно, трябва да се извършва със зачитане на графика за забрана на шума.

 

 

Използване на електричество - Безопасност

Фирмата използва релета за защита от токов удар за всички контакти на всяко място. Захранването в повечето места на Къмпинга е със сила на тока 4 ампера / 880 вата. Къмпингуващите могат да бъдат информирани от Рецепцията за местата, където силата на тока е 10 ампера / 2200 вата. Удължителните кабели за пренасяне на ток трябва да бъдат устойчиви, с изолация от черна гума, а не случайно избрани удължители. Отговорността за правилното използване на електрическия ток се носи единствено и само от къмпингуващите. Строго се забраняват намесите в предпазителите на електрическите табла, използването на електрически фурни, и изобщо на електрически уреди със съпротивление.

 

Общи правила

Съоръжения за общо ползване - Чистота

  • Поддържайте всички помещения чисти. Не изхвърляйте отпадъци навсякъде, а само в кофите за отпадъци. Не изхвърляйте хартии или други предмети в тоалетните.
  • Не е разрешено свързването с водопроводни и канализационни мрежи, с изключение на позициите с подходящи спецификации, предоставени от Къмпинга.
  • Общите чешми на Къмпинга обслужват миенето на съдове, прането на дрехи и личната хигиена, съгласно съответните табели.
  • Има определени места за почистване на химическите тоалетни. Изрично е забранено да ги изпразвате на друго място.
  • Фирмата е задължена да поддържа игрищата, детската площадка и обществените съоръжения, а не да ги надзирава.
  • Използването на детската площадка и участието в детските активности, организирани от анимационния екип на Къмпинга за деца под 14-годишна възраст, може да се извършва само под наблюдението и отговорността на техните настойници.
  • Изхвърлянето на всякакъв вид отпадъци на плажа е строго забранено.
  • Сред задачите на екипа на градинарите е и редовното поливане на растенията и тревата. Внимавайте да не оставяте нещата си на места, на които могат да се намокрият при поливането. Не се разрешава да се оставят каквито и да е Ваши неща по тревата на градините на местата за настаняване.
  • Изрично се забраняват полети на дронове. Полетът им се определя от съответното законодателство и в никакъв случай не е разрешено да се извършва над хора.

 

• Security

 

В Къмпинга функционира медицински кабинет с опитен лекар. Пребиваващите в Къмпинга могат да бъдат информирани от Рецепцията за работното време на медицинския кабинет, като през останалите часове лекарят може да бъде извикан само за спешни случаи.

 Фирмата разполага с екип за Сигурност, отговорящ за спазването на правилника. Неспазването на инструкциите на екипа за Сигурност означава неприемане на правилника на Къмпинга и принудително напускане на гостите.

Фирмата използва камери за охрана на магазините и на другите свои съоръжения.

Къмпингуващите са длъжни да пазят всичките си вещи, независимо от тяхната стойност, тъй като фирмата не носи никаква отговорност за каквато и да е тяхна пълна или частична загуба, повреда или унищожаване, и не предоставя услуга за пазене на лични вещи.

Фирмата не носи никаква отговорност за повреди, дължащи се на метереологични и други природни явления.

Къмпингуващите са длъжни да следват точно инструкциите, дадени от Администрацията и Рецепцията на Къмпинга, да се съобразяват с инструкциите на поставените табели и знаци, и да спазват разпоредбите на настоящия правилник. Всяко условие на правилника е съществено и се изменя само в писмена форма, а всяко нарушаване на правилника представлява основание за прекратяване на отношенията между страните и дава право на фирмата да отстрани незабавно от своите съоръжения нарушителите на изложеното по-горе.

Изрично се уговаря, че влизането и престоят на всеки къмпингуващ и посетител представлява безусловно приемане на условията на правилника.