Επικοινωνήστε μαζί μας

Camping: 23750 91487
Γραφεία: 2310 850 463
Αίτημα κράτησης καταλύματoς
Beach House Lux for Five Lux for four Lux for Two Standard Mobile Home Sea View Caravan Standard Caravan Safari Tent Camp Tent Youth Hostel

  Δικαιούστε 1 θέση parking δωρεάν.

Έλαβα γνώση οτι σε αυτόν τον τύπο καταλύματος δεν γίνονται δεκτά τα κατοικίδια.

  Δικαιούστε 1 θέση parking δωρεάν.

Έλαβα γνώση οτι σε αυτόν τον τύπο καταλύματος δεν γίνονται δεκτά τα κατοικίδια.

  Δικαιούστε 1 θέση parking δωρεάν.

Έλαβα γνώση οτι σε αυτόν τον τύπο καταλύματος δεν γίνονται δεκτά τα κατοικίδια.

  Δικαιούστε 1 θέση parking δωρεάν.

Έλαβα γνώση ότι σε αυτόν τον τύπο καταλύματος φιλοξενούνται αποκλειστικά δύο ενήλικες και δεν γίνονται δεκτά τα κατοικίδια.

  Δικαιούστε 1 θέση parking δωρεάν.

Όχι δεν έχω Ναι έχω και διάβασα τους όρους φιλοξενίας

  Δικαιούστε 1 θέση parking δωρεάν.

Έλαβα γνώση οτι σε αυτόν τον τύπο καταλύματος δεν γίνονται δεκτά τα κατοικίδια.

  Δικαιούστε 1 θέση parking δωρεάν.

Έλαβα γνώση οτι σε αυτόν τον τύπο καταλύματος δεν γίνονται δεκτά τα κατοικίδια.

  Δικαιούστε 1 θέση parking δωρεάν.

Έλαβα γνώση οτι σε αυτόν τον τύπο καταλύματος δεν γίνονται δεκτά τα κατοικίδια.

  Δικαιούστε 1 θέση parking δωρεάν.

Έλαβα γνώση οτι σε αυτόν τον τύπο καταλύματος δεν γίνονται δεκτά τα κατοικίδια.
Έλαβα γνώση οτι σε αυτόν τον τύπο καταλύματος δεν γίνονται δεκτά τα κατοικίδια.
Έλαβα γνώση οτι σε αυτόν τον τύπο καταλύματος ΔΕΝ δικαιούμαι 1 θέση parking δωρεάν.

Αποδέχομαι και έχω διαβάσει το Αναλυτικό Υγειονομικό Πρωτόκολλο του κάμπινγκ Αρμενιστής.